Distribuční Centrum Tesco - Postřižín          ( 750 mil.Kč )