Distribuční Centrum Tesco - Postřižín          ( 750 mil.Kč ) 
Sem vložte podnadpis