Dozoring s.r.o.

Býchory 233 

280 02, okr. Kolín 


IČO: 075 45 703 

DIČ: CZ07545703

č.účtu: 851208088/5500

ID datové schránky: rg3mezd

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 8:00 - 17:00

+420 721 711 117, Jan Říha - jednatel

Autorizace pro pozemní stavby: ČKAIT 0011587

Koordinátor BOZP: ROVS/146/KOO/2023

FIDIC: Červená kniha č. 1069

FIDIC: Žlutá kniha č. 126

FIDIC: Bílá kniha (Správce stavby) č.107


Firma disponuje rovněž technickými dozory s autorizací pro Dopravní a Vodohospodářské stavby