Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1 - Rekonstrukce 2.PP