Snížení energetické náročnosti SoŠ Stavební, Kolín